Unë vendos të ndajë me ju, politikën tonë të privatësisë, e cila do të kontrollojë tërësisht, mënyrën në të cilën http://tekamxhan.com vepron, dhe kjo përfshin gjithashtu si ne mbledhim, përdorim, ruajme informacionin nga përdoruesit e internetit në faqen tekamxhan.com

Ju lutem vini re se kjo Politikë Privatësie është e vlefshme vetëm për faqen tekamxhan.com

Të dhënat personale të identifikimit

Vini re se ne mund të mbledhim informacion identifikues personal nga Përdoruesit në mënyra të ndryshme dhe kjo përfshin shërbimet dhe burimet e informacionit që ne vemë në dispozicion të faqes tonë.

Vini re se ne mbledhim informacion identifikues personal nga Përdoruesit vetëm nëse ata vullnetarisht paraqesin nje informacion të tillë për ne.

Informatat identifikuese jo-personale

Ne mund të mbledhim informacion identifikues jo-personal për përdoruesit sa herë që ata ndërveprojnë me faqen tonë. Informatat identifikuese jo-personale mund të përfshijnë emrin e shfletuesit, llojin e kompjuterit dhe informacione teknike rreth Përdoruesve kur nderveprojme në faqen tonë

Cookies

Faqja jone përdor “cookies” për të rritur përvojën perdoruesit. Shfletuesi web i përdoruesit vendos cookies në hard-drive për qëllime ruajtje dhe nganjëherë për të gjetur informacion rreth tyre. Përdoruesi mund të zgjedhë për të vendosur ose të refuzoje cookies. Nëse e bëni këtë, vini re se disa pjesë të faqes mund të mos funksionojnë siç duhet.

Ky blog përdor  për të shfaqur reklama kontekstuale rreth përmbajtjes se artikujve. Kur përdoruesi klikon një reklamë në kompjuterin e përdoruesit ruhet një file i quajtur cookie.

Google dhe shitës te palës se tretë, shfrytëzojne këto cookies për të shfaqur reklama në bazë të vizitës së përdoruesit në këtë blog dhe ne faqet e tjera të internetit.

Cookies nuk përmbajne të dhënat personale të tilla si emri, email, adresën dhe numrin e telefonit. Mos u shqetësoni 🙂

Çdo përdorim i Cookies nga ana e aplikacioneve ose titullareve te palëve të treta, nëse nuk shprehet ndryshe, ka për synim të rregullojë preferencat e saj për qëllime të lidhura në mënyrë rigoroze me shërbimin e kërkuar nga ana e përdoruesit.

Të dhënat personale të mbledhura mund t’i referohen ose Përdoruesit, ose palëve të treta të cilave perdoruesi ofron të dhënat.

Përdoruesi është përgjegjës për të dhënat personale te botuara nga palët e treta ose të përbashkëta nëpërmjet aplikimit dhe garanton të drejtën e komunikimit ose shpërndarjes se tyre duke liruar Titullarin e të dhënave nga çdo detyrim ndaj palëve të treta.

Përdoruesit në çdo rast mund të zgjedhin të mos përdorin cookies duke ndjekur politikën e privatësisë për shërbimet e reklamave Google

Të dhënat e Lundrimit

Kjo faqe përdor Google Analytics për të marrë informacion për vizitat e perdoruesve për kohen e lidhjes, të dhëna personale te cilat nënkuptojne përdorimin e protokolleve të komunikimit në Internet.

Në këtë kategori të të dhënave përfshihen IP ose serveri i kompjuterave të përdorur nga përdoruesit që hyjne në faqen tone, URI (Uniform Resource Identifier) ​​ burimet e kërkuara, koha e kërkesës, metoda e përdorur për të paraqitur kërkesën në server, madhësia e dokumentave të marra, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes nga serveri (e suksesshme, gabim, etj ..) dhe parametra të tjerë në lidhje me sistemin operativ dhe mjedisin kompjuterik te perdoruesit.

Këto të dhëna përdoren vetëm për të marrë informacion anonim statistikor për faqen e internetit dhe për të kontrolluar funksionimin e saktë dhe për të përmirësuar përdorimin e faqes. Të dhënat mund të përdoren për të konstatuar përgjegjësinë në rast të krimeve hipotetike kundër kesaj faqe.

Google Analytics është një shërbim analitik i te dhenave ofruar nga Google Inc (“Google”). Google përdor te dhënat personale të mbledhura për qëllime vlerësimi dhe përdorimi ne aplikime, hartime te raporteve dhe të ndajë ato me shërbime të tjera të zhvilluara nga Google.

Google mund të përdorë këtë informacion personal për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklama ne rrjetin e saj të reklamave.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookie dhe te dhëna gjate përdorimit dhe shfletimit të faqes.

Shiko: Privacy Policy

Ndërveprimi me rrjetet sociale dhe platformat

Këto shërbime ju lejojnë të kryeni ndërveprime me rrjetet sociale, apo platforma të tjera të jashtme direkt nga faqja e Aplikimit. Ndërveprimet dhe informacionet e kryera nga ky aplikim në çdo rast u nënshtrohen parametrave te privatësisë se përdoruesit në lidhje me ndonjë rrjet social.

Në rast se është vendosur nje sherbim nderveprimi me rrjetet sociale eshte e mundur qe dhe ne rastet kur Perdoruesi nuk perdor sherbimin te dhenat e trafikut per faqen te merren perseri.

Butoni i Pëlqimeve dhe Widgets sociale te Facebook (Facebook)

Butoni “Like” dhe Widgets sociale Facebook janë shërbimet interaktive me rrjetin social Facebook, të ofruar nga Facebook Inc.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookie dhe te dhëna gjate përdorimit dhe shfletimit të faqes.

Shiko: Privacy Policy

Google+ Widgets sociale (Google)

Google+ Widgets sociale janë shërbime interaktive ne rrjetin social Google+ të ofruar nga Google Inc

Të dhënat personale të mbledhura: Cookie dhe te dhëna gjate përdorimit dhe shfletimit të faqes.

Shiko: Privacy Policy

Butoni Twitter dhe Widgets sociale (Twitter)

Butoni Tweet dhe Widgets sociale Twitter janë shërbime interaktive ne rrjetin social Twitter, të ofruar nga Twitter Inc.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookie dhe te dhëna gjate përdorimit dhe shfletimit të faqes.

Shiko: Privacy Policy

Reklamat / Affiliate

Për të lejuar mirëmbajtjen e faqes, hostit dhe kushtimit te kohës time për këtë projekt, në këtë faqe unë mund te vendos reklama dhe url te faqeve te tjera te cilat më lejojne të fitoj një përqindje të asaj që ju blini përmes link url affiliate.

Tekamxhan.com merr pjesë në Programin Affiliate te Aliexpress një program që lejon faqeve të marrin një komision nga reklama me faqen e internetit Aliexpress.com